na


Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Quyết định
Ấn định ngày Bầu cử và quy định thành phần cử tri tham gia bầu cử trưởng khu dân cư, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Thông báo Thi tuyển công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Hải Dương năm 2022
Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 516/TB-SNV ngày 14/6/2022 về việc thi tuyển công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Hải Dương năm 2022
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã, thị xã Kinh Môn năm 2022 ban hành Thông báo số 45/TB-HĐTD ngày 08/3/2022 thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
Thị xã Kinh Môn thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn ban hành Thông báo số 25/TB-UBND ngày 25/01/2022 về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.6%
Số hồ sơ xử lý: 1623
Trước & đúng hạn: 1618
Trễ hạn: 5
Tỉ lệ trễ hạn: 0.4%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/09/2022 07:33:25)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG MINH TÂN  - THỊ XÃ KINH MÔN
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Trọng Úy 
Phó Ban biên tập: Trần Duy Tráng 
Địa chỉ: Phường Minh Tân - thị xã Kinh Môn - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 02203821292
Email: UBNDphuongminhtan@.gmail.com......

 
Đang truy cập: 4
Hôm nay: 4
Tất cả: 15,047