Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
24/TB-UBND 05/05/2023 V/v công bố, công khai Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới cổng làng Hạ Chiểu 2, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỷ lệ 1/500 UBND phuong Minh Tan - Kinh Mon - Hai Duong Tải file Tải về
63/QĐ-UBND 04/04/2023 Quyết định công khai dự toán ngân sách Quý I/2023 của UBND phường Minh Tân UBND phuong Minh Tan - Kinh Mon - Hai Duong Tải file Tải về;Tải về;
31/KH-UBND 20/02/2023 Ke hoach pho bien giao duc PL, hoa giai o co so, xay dung xa dat chuan tiep can PL nam 2023 tren dia ban phuong Minh Tan UBND phuong Minh Tan - Kinh Mon - Hai Duong Tải file Tải về
25/KH-UBND 06/02/2023 Ke hoach cong tac phoi hop tuyen truyen pho bien giao duc PL, truyen thong ve tro giup phap ly, tu van Phap luat nam 2023 UBND phuong Minh Tan - Kinh Mon - Hai Duong Tải file Tải về
24/KH-UBND 06/02/2023 Ke hoach cong tac thi hanh PL ve xu ly vi pham hanh chinh nam 2023 tren dia ban phuong Minh Tan UBND phuong Minh Tan - Kinh Mon - Hai Duong Tải file Tải về
29/KH-UBND 06/02/2023 Ke hoach tuyen truyen CCHHNN tren dia ban phuong Minh Tan 2023 UBND phuong Minh Tan - Kinh Mon - Hai Duong Tải file Tải về
23/KH-UBND 06/01/2023 Ke hoach thuc hien nang cao chat luong ban hanh VBQPPL tinh Hai Duong giai doan 2021 - 2025 tren dia ban phuong Minh Tan nam 2023 UBND phuong Minh Tan - Kinh Mon - Hai Duong Tải file Tải về
229/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyet dinh ban hanh chuong trinh cong tac cua UBND phuong Minh Tan nam 2023 UBND phuong Minh Tan Tải file Tải về
62/KH-UBND 28/12/2022 Ke hoach CCHHNN tren dia ban phuong Minh Tan 2023 Tải file Tải về
376/UBND-YT 19/02/2021 V/v xét nghiệm SARS-COV-2 trên diện rộng tại thành phố Hải Dương Tải file Tải về
370/UBND-KT 18/02/2021 Về việc đôn đốc hướng dẫn doanh nghiệp tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trước khi đi vào sản xuất Tải file Tải về
371/UBND-VP 18/02/2021 Về việc đề nghị xử lý vi phạm phòng chống dịch COVID-19 Tải file Tải về
372/UBND-YT 18/02/2021 Về việc hỗ trợ thông báo truy vết, khoanh vùng, dập dịch Covid-19 Tải file Tải về
783/QĐ-UBND 17/02/2021 Thành lập Đoàn Kiểm tra đột xuất về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID – 19 của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Tp Hải Dương Tải file Tải về
368/UBND-BQLDA 17/02/2021 V/v hỗ trợ nâng cấp dịch vụ viễn thông và tài trợ sim 4G cho đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn thành phố. Tải file Tải về
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1773
Trước & đúng hạn: 1773
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/09/2023 04:25:26)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG MINH TÂN  - THỊ XÃ KINH MÔN
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Trọng Úy 
Phó Ban biên tập: Trần Duy Tráng 
Địa chỉ: Phường Minh Tân - thị xã Kinh Môn - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 02203821292
Email: UBNDphuongminhtan@.gmail.com......

 
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 3
Tất cả: 20,394