CƠ CẤU TỔ CHỨC
Cơ cấu tổ chúc bộ máy
22/04/2021 12:00:00

Bộ máy lãnh đạo Đảng ủy + HĐND + UBND ban ngành đoàn thể các tổ chức chinh trị xã hội, Bí thư trưởng khu dân cư cơ sở

BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐỊA PHƯƠNG

 

 

 
 
 
 
            I. THÔNG TIN CHUNG

          Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân phường Minh Tân

Địa chỉ: Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương

Điện thoại; 02203.821.292

Email: minhtan.kinhmon@haiduong.gov.vn

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2398
Trước & đúng hạn: 2398
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/12/2023 15:28:43)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG MINH TÂN  - THỊ XÃ KINH MÔN
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Trọng Úy 
Phó Ban biên tập: Trần Duy Tráng 
Địa chỉ: Phường Minh Tân - thị xã Kinh Môn - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 02203821292
Email: UBNDphuongminhtan@.gmail.com......

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0