QUỐC PHÒNG - QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG
Ban CHQS thị xã Kinh Môn: Tổng kết thực hiện Luật sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam
18/07/2023 03:57:02

Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 21/12/1999. Trong quá trình thực hiện, Luật đã được sửa đổi bổ sung 2 lần vào năm 2008 và năm 2014.

Thời gian qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Thị uỷ, UBND thị xã và sự phối hợp hiệp đồng giúp đỡ của các ban, ngành, địa phương, Đảng ủy, Ban CHQS thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn từ năm 1999 đến năm 2022, góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ sĩ quan vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Đảng ủy, Ban CHQS thị xã thường xuyên chủ động làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với cấp trên những chủ trương biện pháp thực hiện hiệu quả Luật Sĩ quan trong đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; thường xuyên định hướng cho cán bộ, sĩ quan tìm hiểu, nghiên cứu thêm tài liệu và nội dung của Luật Sĩ quan Quân đội, những vấn đề khó hiểu, đều được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự giải đáp thỏa đáng, do đó 100% cán bộ, sĩ quan của đơn vị đều nắm hiểu và thực hiện tốt Luật; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ yên tâm tư tưởng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ban CHQS thị xã đã thường xuyên quan tâm thực hiện công tác bảo đảm chế độ, chính sách, hậu phương đối với sĩ quan nhất là các đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thực hiện nghiêm chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ sĩ quan. Quan tâm chăm sóc sức khỏe cho đội ngũ cán bộ sĩ quan.Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng chính trị của sĩ quan, chú trọng tạo nguồn từ đối tượng là đảng viên, đoàn viên ưu tú. Làm tốt công tác đăng ký, quản lý, phúc tra quân nhân dự bị. Từ năm 1999 đến nay, thị xã liên tục đạt chỉ tiêu động viên huấn luyện quân dự bị 100% quân số. Đội ngũ sĩ quan dự bị trong thị xã từng bước được cải thiện về cả số lượng, chất lượng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội nghị cũng đã thảo luận làm rõ những hạn chế trong công tác xây dựng đội ngũ sĩ quan trong tình hình mới; đánh giá đặc thù, sự phối hợp giữa Luật Sĩ quan Quân đội với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, những vướng mắc bất cập trong tổ chức triển khai thực hiện, nghiên cứu đề xuất nội dung, giải pháp khắc phục, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Nguyễn Học

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2401
Trước & đúng hạn: 2401
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 05:46:18)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG MINH TÂN  - THỊ XÃ KINH MÔN
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Trọng Úy 
Phó Ban biên tập: Trần Duy Tráng 
Địa chỉ: Phường Minh Tân - thị xã Kinh Môn - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 02203821292
Email: UBNDphuongminhtan@.gmail.com......

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0