LỊCH LÀM VIỆC
Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo phường Minh Tân- Tuần 42
12/10/2021 09:22:48

Từ ngày ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021

 

Thứ Hai

Ngày 11/10/2021

Chủ tịch UBND

Trần Khắc Quyền

- Sáng: Họp UBND không thường kỳ

- Chiều: Làm việc tại cơ quan; dự ngày Danh nhân Việt Nam

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Trọng Úy

- Sáng: Họp UBND không thường kỳ

- Chiều: Làm việc tại cơ quan; dự ngày Danh nhân Việt Nam

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Văn Nam

- Sáng: Họp UBND không thường kỳ

- Chiều: Làm việc tại cơ quan; dự ngày Danh nhân Việt Nam

Thứ Ba

Ngày 12/10/2021

Chủ tịch UBND

Trần Khắc Quyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp triển khai KH đối thoại năm 2021

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Trọng Úy

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Văn Nam

- Sáng: Giao ban với Ngân hàng CSXH

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 13/10/2021

Chủ tịch UBND 

Trần Khắc Quyền

- Sáng: Họp Đảng ủy không thường kỳ

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Trọng Úy

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Văn Nam

- Sáng: Kiểm tra khảo sát giãn dân khu vực Hạ Chiểu

- Chiều: Kiểm tra đất ven Đô thị khu cổng làng Bích Nhôi 1

 

 

Thứ Năm

Ngày 14/10/2021

Chủ tịch UBND

Trần Khắc Quyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Tiếp công dân (Tiếp Dân)

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Trọng Úy

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Văn Nam

- Sáng: Làm việc với các hộ ngoài đê khu vực Bích Nhôi

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

Ngày 15/10/2021

Chủ tịch UBND

Trần Khắc Quyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Trọng Úy

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Văn Nam

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc với các hộ dân khu Hạ Chiểu lần 2

Thứ Bẩy,

Ngày 16/10/2021

Chủ tịch UBND

Trần Khắc Quyền

- Trực tại UBND phường

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Trọng Úy

- Trực tại UBND phường

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Văn Nam

- Trực tại UBND phường

 

 

Chủ Nhật,

Ngày 17/10/2021

Chủ tịch UBND

Trần Khắc Quyền

- Trực tại UBND phường

 

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Trọng Úy

- Trực tại UBND phường

 

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Văn Nam

- Trực tại UBND phường

 

(Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND Thị xã và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2398
Trước & đúng hạn: 2398
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/12/2023 13:13:15)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG MINH TÂN  - THỊ XÃ KINH MÔN
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Trọng Úy 
Phó Ban biên tập: Trần Duy Tráng 
Địa chỉ: Phường Minh Tân - thị xã Kinh Môn - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 02203821292
Email: UBNDphuongminhtan@.gmail.com......

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0