KINH TẾ - CHÍNH TRỊ
Triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 đảm bảo đúng tiến độ, quy trình
21/08/2023 08:22:10

Ngày 15/8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3028 về xâ dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Để việc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 bảo đảm đúng tiến độ, quy trình, hồ sơ thủ tục, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh Hải Dương rà soát, cung cấp số liệu về diện tích tự nhiên, quy mô dân số, đơn vị hành chính cấp xã tính tại thời điểm ngày 31/12/2022 để làm cơ sở xác định đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025, để UBND cấp huyện làm căn cứ xây dựng phương án tổng thể.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương cung cấp số liệu về đơn vị hành chính cấp xã có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh mà nếu sắp xếp với đơn vị hành chính liền kề khác sẽ dẫn đến mất ổn định về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội để các huyện, thành phố làm cơ sở xác định đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh để chủ động xây dựng phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, đồng thời gửi về UBND tỉnh Hải Dương trước ngày 25/8/2023.

Căn cứ hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương về sắp xếp với đơn vị hành chính cấp xã, các sở, ban, ngành tỉnh Hải Dương có trách nhiệm cụ thể hóa, hướng dẫn phù hợp với thực tiễn của tỉnh trước ngày 31/8/2023.

Sở Nội vụ Hải Dương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, tổng hợp phương án sắp xếp của các huyện, thị xã, thành phố; xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thống nhất trước khi trình Bộ Nội vụ thẩm định.

UBND tỉnh Hải Dương đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo đồng thuận thực hiện sắp xếp./.

Thu Xuân
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2401
Trước & đúng hạn: 2401
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 04:53:33)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG MINH TÂN  - THỊ XÃ KINH MÔN
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Trọng Úy 
Phó Ban biên tập: Trần Duy Tráng 
Địa chỉ: Phường Minh Tân - thị xã Kinh Môn - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 02203821292
Email: UBNDphuongminhtan@.gmail.com......

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0