ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
Hội CCB phường Minh Tân ra quân hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022
01/11/2022 08:01:41

Thực hiện kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 23/9/2022 của UBND thị xã Kinh Môn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 trên địa bàn thị xã Kinh Môn; Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 9/10/2022 của UBND phường Minh Tân về việc hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn trên địa bàn phường Minh Tân năm 2022.

 
 

Ngày 22 tháng 20 năm 2022, Hội CCB phường Minh Tân triển khai ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên các tuyến đường CCB tự quản của 8 khu dân cư trên địa bàn phường, Hội phát động phong trào trồng cây, cải thiện, phục hồi môi trường tại các khu dân cư góp phần làm cho môi trường sống ngày càng xanh, sạch hơn.

 

Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên và nhân dân trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn. Tập trung tuyên truyền các hoạt động phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi lilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường, đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022.

Nguyễn Văn Điển

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2398
Trước & đúng hạn: 2398
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/12/2023 13:42:08)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG MINH TÂN  - THỊ XÃ KINH MÔN
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Trọng Úy 
Phó Ban biên tập: Trần Duy Tráng 
Địa chỉ: Phường Minh Tân - thị xã Kinh Môn - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 02203821292
Email: UBNDphuongminhtan@.gmail.com......

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0