TIN TỔNG HỢP KHÁC
KẾT QUẢ BẦU CỬ TRƯỞNG KHU DÂN CƯ PHƯỜNG MINH TÂN, NHIỆM KỲ 2022 - 2025
29/08/2022 02:04:38

Hòa chung không khí những ngày tháng 8 lịch sử và chào mừng Quốc khánh 2/9 của đất nước. Chủ nhật, ngày 28 tháng 8 năm 2022, 4.300/4.097 cử tri đại diện hộ gia đình của phường Minh Tân với tinh thần trách nhiệm công dân, phấn khởi, hăng hái đi bầu cử trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022 - 2025. Mỗi lá phiếu là niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri đối với ứng cử viên trưởng khu dân cư trong nhiệm kỳ tới. Bằng lá phiếu của mình, cử tri muốn bầu ra người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của khu dân cư. Tại các địa điểm bỏ phiếu đều được trang trí trang trọng, niêm yết đầy đủ danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, thể lệ bầu cử và nội quy phòng bỏ phiếu, bố trí khu vực đón tiếp cử tri, khu vực hướng dẫn, phát phiếu và viết phiếu; lực lượng bảo đảm an ninh trật tự. Đúng 7 giờ 00 phút sáng, đồng loạt các tổ bầu cử trên địa bàn tiến hành khai mạc đảm bảo trang trọng, đúng thành phần, đúng quy trình.

 

Cuộc bầu cử trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022 - 2025 trên địa bàn toàn phường diễn ra an toàn, thuận lợi với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao:

Khu Hạ Chiểu 1: 324/313 hộ gia đình, đạt tỷ lệ 96,60%.

Khu Hạ Chiểu 2: 611/577 hộ gia đình, đạt tỷ lệ 94,44%.

Khu Hạ Chiểu 3:  519/495 hộ gia đình, đạt tỷ lệ 95,38%

Khu Bích Nhôi 1: 606/558 hộ gia đình, đạt tỷ lệ 92,08%.

Khu Bích Nhôi 2: 605/590 hộ gia đình, đạt tỷ lệ 97,52%.

Khu Bích Nhôi 3: 551/531 hộ gia đình, đạt tỷ lệ 96,37%.

Khu Tử Lạc 1: 612/585 hộ gia đình, đạt tỷ lệ 95,59%.

Khu Tử Lạc 2: 472/448 hộ gia đình, đạt tỷ lệ 94,92%.

Cả 08 khu dân cư phiếu bầu 02 người (số lượng lựa chọn cần bầu là 01), kết quả bầu cử tại 08 khu cụ thể như sau:

- Khu Hạ Chiểu 1:

+ Số phiếu phát ra: 313 phiếu

+ Số phiếu thu về: 313 phiếu.

+ Số phiếu hợp lệ: 313 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

 Ông Phạm Văn Thái, trúng cử với số phiếu là: 288 phiếu, đạt tỷ lệ 92,01% tổng số cử tri.

- Khu Hạ Chiểu 2:

+ Số phiếu phát ra: 577 phiếu

+ Số phiếu thu về: 577 phiếu.

+ Số phiếu hợp lệ: 573 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: 04 phiếu.

Ông Phạm Văn Văn An, trúng cử với số phiếu là: 421 phiếu, đạt tỷ lệ 72,96% tổng số cử tri.

- Khu Hạ Chiểu 3:

+ Số phiếu phát ra: 495 phiếu

+ Số phiếu thu về: 495 phiếu.

+ Số phiếu hợp lệ: 495 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

 Ông Lê Quang Vinh ,trúng cử với số phiếu là: 414 phiếu, đạt tỷ lệ 83,64% tổng số cử tri.

- Khu Bích Nhôi 1:

+ Số phiếu phát ra: 558 phiếu

+ Số phiếu thu về: 558 phiếu.

+ Số phiếu hợp lệ: 558 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

 Bà Hoàng Thị Phúc, trúng cử với số phiếu là: 455 phiếu, đạt tỷ lệ 81,54% tổng số cử tri.

- Khu Bích Nhôi 2:

+ Số phiếu phát ra: 590 phiếu

+ Số phiếu thu về: 590 phiếu.

+ Số phiếu hợp lệ: 590 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

 Bà Phạm Thị Duẩn, trúng cử với số phiếu là: 482 phiếu, đạt tỷ lệ 81,69% tổng số cử tri.

- Khu Bích Nhôi 3:

+ Số phiếu phát ra: 531 phiếu

+ Số phiếu thu về: 531 phiếu.

+ Số phiếu hợp lệ: 531 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

 Ông Ngô Xuân Bốn, trúng cử với số phiếu là: 462 phiếu, đạt tỷ lệ 87,01% tổng số cử tri.

- Khu Tử Lạc 1:

+ Số phiếu phát ra: 585 phiếu

+ Số phiếu thu về: 585 phiếu.

+ Số phiếu hợp lệ: 585 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

 Ông Đào Văn Mạnh, trúng cử với số phiếu là: 503 phiếu, đạt tỷ lệ 85,98% tổng số cử tri.

- Khu Tử Lạc 2:

+ Số phiếu phát ra: 448 phiếu

+ Số phiếu thu về: 448 phiếu.

+ Số phiếu hợp lệ: 448 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

 Ông Đào Duy Chính, trúng cử với số phiếu là: 380 phiếu, đạt tỷ lệ 84,82% tổng số cử tri.

Cuộc bầu cử trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022 - 2025 trên địa bàn phường Minh Tân là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với địa phương đã thành công tốt đẹp. Mong rằng các đồng chí trưởng khu trong nhiệm kỳ tới sẽ phát huy mạnh mẽ sự nhiệt huyết, tinh thần đoàn kết, là cầu nối vững chắc giữa chính quyền và nhân dân địa phương trong công cuộc tạo diện mạo mới cho quê hương Minh Tân ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao./.

                       Nguyễn Trọng Úy

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1773
Trước & đúng hạn: 1773
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/09/2023 03:21:20)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG MINH TÂN  - THỊ XÃ KINH MÔN
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Trọng Úy 
Phó Ban biên tập: Trần Duy Tráng 
Địa chỉ: Phường Minh Tân - thị xã Kinh Môn - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 02203821292
Email: UBNDphuongminhtan@.gmail.com......

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 20,392