TIN TỔNG HỢP KHÁC
Phường Minh Tân tổ chức thành công kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân phường khoá II
04/01/2022 11:10:10

Sau 1 ngày làm việc với tinh thần tập trung trí tuệ cao, Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân phường Minh Tân khoá II đã bế mạc, thành công tốt đẹp.

 

 

Kỳ họp đã thống nhất thông qua các Dự thảo Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp phát triển KT-XH năm 2022; Dự thảo Nghị quyết về dự toán thu, chi, phân bổ ngân sách năm 2022; Dự thảo Nghị quyết Quy chế phối hợp giữa HĐND-UBND-UBMTTQ nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết các kỳ họp thường lệ năm 2022; Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND phường năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường, Thường trực HĐND, 2 Ban của HĐND phường năm 2021, chương trình hoạt động năm 2022; Báo cáo của các Ban của HĐND (báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế, Ban Pháp chế HĐND phường); Thông báo của UBMTTQ về kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 2021, các kiến nghị đề xuất với các cấp chính quyền năm 2022; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND phường; Báo cáo hoạt động giám sát cộng đồng, đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư công theo chức năng, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân.

 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, làm rõ vấn đề cử tri quan tâm. Các ý kiến thống nhất: trong năm 2021, phường Minh Tân đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 1.064,6 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm 2020; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 35,2 tỷ đồng, tăng 3,7%; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp xây dựng 394 tỷ đồng, tăng 9,6%; giá trị sản xuất Thương mại - dịch vụ đạt 635,4 tỷ đồng, tăng 9,9% so với năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 70,3 triệu đồng.

 

Công tác quản lý Nhà nước về đất đai thường xuyên được tăng cường. Trong năm 2021 đã kiểm tra, rà soát, lập biên bản 06 trường hợp vi phạm xây dựng trái phép trên đất 03, đất công điền. Quản lý chặt chẽ quỹ đất, mua bán, chuyển nhượng, chia tách đất, cho tặng, hợp đồng thuê đất, thu hồi đất và giải phóng mặt bằng. Tổng giao dịch trong năm là 282 về đất đai là 282 trường hợp.

Công tác giao thông, xây dựng: Làm tốt công tác Giám sát thi công xây dựng các công trình công cộng, giải tỏa hành lang ATGT và thực hiện giải tỏa các công trình vi phạm trên địa bàn phường. 

Các lĩnh vực văn hoá xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh trật tự được giữ vững. Quốc phòng quân sự địa phương được tăng cường. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện linh hoạt, phù hợp theo phương châm 4 tại chỗ. Đến nay đã phối hợp trung tâm y tế tổ chức tiêm phòng phòng chống Covid cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 98%.

 

Năm 2022, phường Minh Tân phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10% trở lên, thu nhập bình quân đâu người đạt 75,2 triệu đồng, thu ngân sách tăng từ 10% so với kế hoạch giao, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1,4%.  

Thường trực HĐND và các Ban HĐND tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động; Đổi mới nội dung chương trình các kỳ họp Hội đồng nhân dân, nâng cao chất lượng các buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Đẩy mạnh hoạt động giám sát về những vấn đề cử tri quan tâm./.

Nguồn: Thường trực HĐND phường.

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1773
Trước & đúng hạn: 1773
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/09/2023 04:02:23)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG MINH TÂN  - THỊ XÃ KINH MÔN
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Trọng Úy 
Phó Ban biên tập: Trần Duy Tráng 
Địa chỉ: Phường Minh Tân - thị xã Kinh Môn - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 02203821292
Email: UBNDphuongminhtan@.gmail.com......

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 2
Tất cả: 20,393