PHÁP LUẬT
Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022"
23/05/2022 10:31:25

 
 
 
(Tài liệu phục vụ làm bài thi được đăng trên trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Hải Dương, địa chỉ: http//:pbgdpl.haiduong.gov.vn)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2416
Trước & đúng hạn: 2416
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/12/2023 01:12:50)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG MINH TÂN  - THỊ XÃ KINH MÔN
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Trọng Úy 
Phó Ban biên tập: Trần Duy Tráng 
Địa chỉ: Phường Minh Tân - thị xã Kinh Môn - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 02203821292
Email: UBNDphuongminhtan@.gmail.com......

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0