VĂN HÓA - XÃ HỘI
Đưa di tích quốc gia đặc biệt Kính Chủ - Nhẫm Dương vào Hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trình UNESCO công nhận là di sản thế giới
30/03/2023 02:11:33

Triển khai công tác xây dựng Hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trình UNESCO công nhận là di sản thế giới, tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và tỉnh Bắc Giang đang tích cực triển khai thực hiện các bước.

Trên cơ sở nghiên cứu thực tế và đánh giá tổng thể sự hình thành, phát triển cùng những giá trị to lớn của các di tích, các địa phương đã thống nhất điều chỉnh tên gọi hồ sơ, phạm vi nghiên cứu. Dự kiến danh mục di tích thành phần đưa vào xây dựng Hồ sơ bao gồm 28 cụm/điểm). Trong đó tỉnh Hải Dương gồm 12 điểm di tích gồm: Khu di tích Côn Sơn gồm: chùa Côn Sơn, đền thờ Nguyễn trãi, đền thờ Trần Nguyên Đán, Ngũ Nhạc linh từ; Khu di tích Kiếp Bạc gồm: đền Kiếp Bạc, đền chùa Nam Tào, đền chùa Bắc Đẩu; Di tích động Kính Chủ gồm: động Kính Chủ, chùa Dương Nham; Di tích khảo cổ học chùa Nhẫm Dương và các hang động gồm: chùa Nhẫm Dương, hang Thánh hoá, hang Tĩnh Niệm.

Hiện nay, Sở văn hoá thể thao du lịch tỉnh Hải Dương đang tích cực phối hợp với Sở văn hoá thể thao du lịch tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang tham mưu cho UBND các tỉnh khẩn trương triển khai các nội dung công việc xây dựng hồ sơ; Hoàn thiện bản thảo Hồ sơ đề cử trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30/7/2023; Hoàn thiện Hồ sơ đề cử trình UNESCO trước ngày 30/9/2023; Hoàn thiện hồ sơ chính thức trình lên UNESCO Pari trước ngày 30/12/2023 .

Các di tích của tỉnh Hải Dương, tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang nói chung và di tích Động Kính Chủ, Di tích khảo cổ học chùa Nhẫm Dương và các hang động của thị xã Kinh Môn nói riêng được ghi danh vào bản đồ di sản thế giới sẽ mở ra cơ hội rất lớn quảng bá mảnh đất, con người, tiềm năng du lịch Kinh Môn với các tỉnh và quốc tế. Đây là nhiệm vụ chung, cấp uỷ, chính quyền thị xã sẽ tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành của 3 tỉnh để thực hiện các phần việc liên quan đến địa phương, đóng góp vào hồ sơ chung đảm bảo tiến độ được giao./.

Thu Xuân
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2416
Trước & đúng hạn: 2416
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:06/12/2023 23:33:18)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG MINH TÂN  - THỊ XÃ KINH MÔN
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Trọng Úy 
Phó Ban biên tập: Trần Duy Tráng 
Địa chỉ: Phường Minh Tân - thị xã Kinh Môn - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 02203821292
Email: UBNDphuongminhtan@.gmail.com......

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0