XÂY DỰNG ĐẢNG - CHÍNH QUYỀN
Phường Minh Tân tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
23/03/2022 08:40:07

Ngày 22/3, Đảng bộ phường Minh Tân tổ chức chức hội nghị triển khai thực hiện Kết luận 21-KL/TW, ngay2/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

 
 

Đồng chí Nguyễn Văn Đức - Uỷ viên Ban Thường vụ Thị uỷ - Trưởng ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm chính trị trực tiếp truyền đạt các nội dung. Cùng dự, chỉ đạo có đồng chí Trần Khắc Quyền - Uỷ viên Ban Thường vụ Thị uỷ - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Minh Tân.

 

Mục tiêu của Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa “xây” và “chống”; xây dựng nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên. Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị; gắn bó mật thiết với Nhân dân, được Nhân dân tin tưởng; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

 

Trên cơ sở các nội dung của Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng bộ phường Minh Tân xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương; lồng ghép nội dung thực hiện Kết luận 21-KL/TW vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; cụ thể hoá vào các công việc của địa phương. Trong đó xác định những công việc thường xuyên, những nhiệm vụ đột phá. Thực hiện song song các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng chỉnh đốn Đảng. 

Các tổ chức trong hệ thống chính trị, các Chi bộ trực thuộc, các khu dân cư căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; căn cứ nội dung Kết luận số 21-KL/TW và các quy định của Trung ương, của Đảng uỷ, ban hành triển khai thực hiện theo phương châm “5 rõ”; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện để đạt hiệu quả cao nhất.

 
 Sau hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch, đề xuất những giải pháp với BCH Đảng bộ phường để hoàn thiện chương trình hành động, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống./.
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:08/12/2022 05:49:07)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG MINH TÂN  - THỊ XÃ KINH MÔN
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Trọng Úy 
Phó Ban biên tập: Trần Duy Tráng 
Địa chỉ: Phường Minh Tân - thị xã Kinh Môn - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 02203821292
Email: UBNDphuongminhtan@.gmail.com......

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0