PHÁP LUẬT
Người dân cần làm gì trước khi Sổ hộ khẩu sắp bị "khai tử"
14/03/2022 08:28:43

Bắt đầu từ 01/01/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ chính thức bị “khai tử”, không còn giá trị sử dụng. Cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin cư trú của người dân bằng phương thức điện tử hay còn gọi là sổ hộ khẩu điện tử.

Theo quy định của Luật Cư trú 2020, kể từ 01/7/2021, khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của luật này và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

 
 

Vậy, người dân cần làm gì trước khi sổ hộ khẩu bị “khai tử”? Công an thị xã Kinh Môn thông tin để người dân biết và thực hiện như sau:

Đối với người dân, việc cần làm từ nay cho đến thời điểm sổ hộ khẩu hết hiệu lực là cung cấp thông tin cá nhân để cơ quan chức năng thu nhập, cập nhật vào hệ thống dữ liệu. Việc này có thể thực hiện thông qua công tác cấp CCCD.

Theo đó, người dân chưa làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp, nhất là các trường hợp cấp lần đầu, CMND/CCCD hết hạn hoặc CMND chín số, cần đến cơ quan Công an làm thủ tục cấp CCCD mẫu mới càng sớm càng tốt.

Về lý thuyết, khi công dân thực hiện các thủ tục hành chính có thể xuất trình CCCD gắn chíp để lấy thông tin về cư trú và những thông tin khác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ quan chức năng sẽ sử dụng mã số định danh cá nhân (số CCCD) để truy cập, cập nhật, điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Vì thế, nếu người dân đang sử dụng CMND chín số, tức là chưa biết mã định danh cá nhân của mình sẽ khó khăn trong việc xin thông tin về cư trú, dẫn tới khó khăn trong thực hiện các thủ tục hành chính khi sổ hộ khẩu giấy chấm dứt “sứ mệnh”.

Ngoài ra, quá trình cấp CCCD, có một số trường hợp chưa được cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dẫn tới chưa được cấp CCCD.

Các trường hợp này hầu hết đã và đang được cơ quan Công an rà soát, thông báo đến người dân để thực hiện điều chỉnh. Khi nhận được thông báo từ cơ quan Công an, người dân nên nhanh chóng đến trụ sở làm việc để cung cấp, cập nhật thông tin của mình khớp với dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư./.

CÔNG AN THỊ XÃ KINH MÔN

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2416
Trước & đúng hạn: 2416
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/12/2023 01:36:23)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG MINH TÂN  - THỊ XÃ KINH MÔN
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Trọng Úy 
Phó Ban biên tập: Trần Duy Tráng 
Địa chỉ: Phường Minh Tân - thị xã Kinh Môn - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 02203821292
Email: UBNDphuongminhtan@.gmail.com......

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0