TIN TỔNG HỢP KHÁC
UBND thị xã Kinh Môn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước
16/08/2023 07:46:31

Để bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan hành chính thuộc thị xã, đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện về công tác Cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, kịp thời khắc phục, UBND thị xã Kinh Môn thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2023 đối với 1 số xã, phường và phòng, ban ngành của thị xã.

Trong thời gian từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 8, Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị: xã Bạch Đằng, Thăng Long, Minh Hoà, các phường Hiệp An, Tân Dân, Thất Hùng, An phụ, Duy Tân, Long Xuyên, Thái Thịnh và 3 đơn vị cấp thị xã là: Phòng Lao động thương binh xã hội, Phòng tài chính kế hoạch, Phòng Thanh tra thị xã.

Nội dung kiểm tra tập trung 7 tiêu chí cải cách hành chính Nhà nước gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, công vụ, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, ngoài ra kiểm tra một số nhiệm vụ theo phân cấp quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, gắn với thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình kiểm tra, các thành viên trong đoàn sẽ nghiêm túc khách quan chỉ ra tồn tại, hạn chế, đề xuất giải pháp khắc phục, thẩm định, đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2023./.

                              Thu Hương

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2401
Trước & đúng hạn: 2401
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 06:36:09)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG MINH TÂN  - THỊ XÃ KINH MÔN
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Trọng Úy 
Phó Ban biên tập: Trần Duy Tráng 
Địa chỉ: Phường Minh Tân - thị xã Kinh Môn - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 02203821292
Email: UBNDphuongminhtan@.gmail.com......

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 21,073