LỊCH LÀM VIỆC
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND phường Minh Tân - Tuần 34
25/08/2021 07:37:36

(Từ ngày ngày 16/08/2021 đến ngày 22/08/2021)

Thứ Hai

Ngày 16/08/2021

Chủ tịch UBND

Trần Khắc Quyền

- Sáng: Làm việc với các trường về kế hoạch năm học 2021-2022

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

* Trực phòng, chống Covi-19, 24/24h theo CV/506

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Trọng Úy

- Sáng: Làm việc với các trường về kế hoạch năm học 2021-2022

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

* Trực phòng, chống Covi-19, 24/24h theo CV/506

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Văn Nam

- Sáng: Làm việc với các trường về kế hoạch năm học 2021-2022

- Chiều: Làm việc công dân Nguyễn Thị Phượng khu Bích Nhôi 1

Thứ Ba

Ngày 17/08/2021

Chủ tịch UBND

Trần Khắc Quyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan;

* Trực phòng, chống Covi-19, 24/24h theo CV/506

Phó Chủ

tịch UBND

Nguyễn Trọng Úy

- Sáng: Làm việc tại cơ quan;

- Chiều: Làm việc tại cơ quan;

* Trực phòng, chống Covi-19, 24/24h theo CV/506

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Văn Nam

- Sáng: Làm việc tại cơ quan;

- Chiều: Họp dân thống nhất hợp đồng thuê đất ngoài đê ven sông khu Tử Lạc;

* Trực phòng, chống Covi-19, 24/24h theo CV/506

Thứ Tư

Ngày 18/08/2021

Chủ tịch UBND

Trần Khắc Quyền

- Sáng: Làm việc với chuyên môn thị xã về hoạt động bộ phận một cửa;

- Chiều: Kiểm tra công tác phòng chống Covid-19; 

* Trực phòng, chống Covi-19, 24/24h theo CV/506

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Trọng Úy

- Sáng: Làm việc với chuyên môn thị xã về hoạt động bộ phận một cửa;

- Chiều: Làm việc tại cơ quan;

* Trực phòng, chống Covi-19, 24/24h theo CV/506

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Văn Nam

- Sáng: Kiểm tra giám sát hoạt động tu sửa trường THCS, Tiểu học Minh Tân;

- Chiều: Làm việc tại cơ quan;

* Trực phòng, chống Covi-19, 24/24h theo CV/506

Thứ Năm

Ngày 19/08/2021

Chủ tịch UBND

Trần Khắc Quyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan;

- Chiều: Làm việc tại cơ quan;

* Trực phòng, chống Covi-19, 24/24h theo CV/506

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Trọng Úy

- Sáng: Làm việc tại cơ quan;

- Chiều: Làm việc tại cơ quan;

* Trực phòng, chống Covi-19, 24/24h theo CV/506

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Văn Nam

- Sáng: Triển khai kế hoạch hợp đồng cho thuê đất công ích ngoài đê ven sông Liên khu Tử Lạ; 

- Chiều: Làm việc tại cơ quan;

* Trực phòng, chống Covi-19, 24/24h theo CV/506

Thứ Sáu

Ngày 20/08/2021

Chủ tịch UBND

Trần Khắc Quyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan;

- Chiều: Làm việc tại cơ quan;

* Trực phòng, chống Covi-19, 24/24h theo CV/506

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Trọng Úy

- Sáng: Làm việc tại cơ quan;

- Chiều: Làm việc tại cơ quan;

* Trực phòng, chống Covi-19, 24/24h theo CV/506

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Văn Nam

- Sáng: Làm việc tại cơ quan;

- Chiều: Làm việc tại cơ quan;

* Trực phòng, chống Covi-19, 24/24h theo CV/506

Thứ Bẩy,

Ngày 21/08/2021

Chủ tịch UBND

Trần Khắc Quyền

Trực tại UBND phường

- Dự cấp phát tiển 61 trường hợp cách ly y tế tập trung tại trường Mầm Non Minh Tân (công nhân Viettory; phòng khám Vũ Văn Đương)

- Trực phòng, chống Covi-19, 24/24h theo CV/506

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Trọng Úy

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Văn Nam

Chủ Nhật,

Ngày 22/08/2021

Chủ tịch UBND

Trần Khắc Quyền

Trực tại UBND phường

- Dự cấp phát tiển 61 trường hợp cách ly y tế tập trung tại trường Mầm Non Minh Tân (công nhân Viettory; phòng khám Vũ Văn Đương)

- Trực phòng, chống Covi-19, 24/24h theo CV/506

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Trọng Úy

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Văn Nam

(Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND Thị xã và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2398
Trước & đúng hạn: 2398
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/12/2023 15:30:34)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG MINH TÂN  - THỊ XÃ KINH MÔN
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Trọng Úy 
Phó Ban biên tập: Trần Duy Tráng 
Địa chỉ: Phường Minh Tân - thị xã Kinh Môn - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 02203821292
Email: UBNDphuongminhtan@.gmail.com......

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0