GIÁO DỤC - Y TẾ
Hải Dương là vùng xanh
13/12/2021 08:08:18

Từ ngày 12.12, Hải Dương là tỉnh thuộc cấp độ dịch cấp 1 (nguy cơ thấp, tương ứng màu xanh).

Ngày 11.12, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng ký Quyết định 3710/QĐ-UBND công bố tạm thời cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh là cấp 1 (nguy cơ thấp, tương ứng màu xanh). Quyết định có hiệu lực từ ngày 12.12.

Việc đạt cấp độ dịch cấp 1 sẽ thuận lợi cho người dân đi lại, phát triển kinh tế-xã hội, vận chuyển, tiêu thụ hàng hóa...

Việc đánh giá cấp độ dịch được tỉnh căn cứ vào Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10 của Chính phủ ban hành tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12.10 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQCP của Chính phủ. Theo đó, việc đánh giá cấp độ dịch được dựa trên 3 tiêu chí gồm: tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian; độ bao phủ vaccine và khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến.

Trước đó, cấp độ dịch của Hải Dương là cấp 2 (nguy cơ trung bình, tương ứng màu vàng).

                                                                                                                                                            NGỌC THỦY

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2416
Trước & đúng hạn: 2416
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/12/2023 01:08:41)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG MINH TÂN  - THỊ XÃ KINH MÔN
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Trọng Úy 
Phó Ban biên tập: Trần Duy Tráng 
Địa chỉ: Phường Minh Tân - thị xã Kinh Môn - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 02203821292
Email: UBNDphuongminhtan@.gmail.com......

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0