ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
Hội Nông dân phường Minh Tân tổng kết 3 năm phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2019-2021 và tổng kết công tác Hội năm 2021
04/01/2022 09:47:26

Chiều ngày 27/12, Hội Nông dân phường tổ chức hội nghị tổng kết 3 năm phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2019-2021; tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

 

 Qua 3 năm triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi" trên địa bàn thị xã đạt nhiều kết quả tích cực. Đã có 583 lượt hộ gia đình đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt trên 75% so với hộ nông dân. Qua bình xét, có 237 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Sản xuất và kinh doanh giỏi đã và đang phát triển theo hướng chuyên sâu, quy mô sản xuất ngày càng được mở rộng, trong đó các loại hình trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ và mô hình VAC phát triển mạnh. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu mạnh dạn dám nghĩ dám làm, trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi, theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng tỉ đồng, thu hút hàng trăm lao động tham gia. So với giai đoạn 2015 – 2018, số hộ có mức thu nhập trên 100 triệu đồng/năm tăng gấp 7 lần, số hộ có mức thu nhập trên 1 tỉ đồng tăng gấp 3 lần.

Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi thúc đẩy ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp theo hướng ngày càng hiệu quả; góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phong trào góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, số hội viên đến nay là 1422 hội viên, chiếm tỉ lệ 75% số hô nông dân trên địa bàn. Quỹ hội đến nay là 91.550.000đ. Phối hợp với ngân hàng chính sách thị xã xét duyệt cho 162 hộ vay vốn phát triển kinh tế, với số tiền trên 8 tỉ đồng.

Với kết quả, thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua SXKD giỏi, giai đoạn 2019 – 2021, Hội nông dân phường đã được Hội Nông dân thị xã tặng giấy khen và được UBND phường Minh Tân tặng giấy khen về thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.

Tại hội nghị, Trao kỷ niệm chương “Vì giai cấp Nông dân Việt Nam” cho 3 lãnh đạo phường. Tặng giấy khen cho 16 tập thể và 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” giai đoạn 2019-2021 và công tác Hội, phong trào nông dân năm 2021.

 

Trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân thị xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, vừa quan tâm phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển sản xuất. Tiếp tục xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, là chỗ dựa vững chắc cho hội viên, nông dân. Phấn đấu 60% trở lên số hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi; 50% trở lên số hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp; thúc đẩy sản xuất chế biến nông nghiệp sạch theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025; thúc đẩy liên kết giữa các mô hình sản xuất, kinh doanh giữa các hộ. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thông tin sản xuất và tìm kiếm thị trường. Thành lập chi hội nghề nghiệp nhằm tạo ra các hộ sản xuất kinh doanh giỏi và giải quyết việc làm cho hội viên.

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 711
Trước & đúng hạn: 711
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/06/2022 04:47:27)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG MINH TÂN  - THỊ XÃ KINH MÔN
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Trọng Úy 
Phó Ban biên tập: Trần Duy Tráng 
Địa chỉ: Phường Minh Tân - thị xã Kinh Môn - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 02203821292
Email: UBNDphuongminhtan@.gmail.com......

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0