TIN TỔNG HỢP KHÁC
4 ưu tiên trong Chuyển đổi Số Quốc gia
18/07/2023 03:53:53

Kinh tế Số phải là một động lực của nền kinh tế; xã hội số phải là một trong những nền tảng của xã hội ta; văn hóa số phải là văn hóa cấu thành nền văn hóa Việt Nam tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ tại Hội nghị sơ kết về Chuyển đổi Số Quốc gia và Đề án 06 ngày 12/7/2023: “Kinh tế Số phải là một động lực của nền kinh tế; xã hội số phải là một trong những nền tảng của xã hội ta; văn hóa số phải là văn hóa cấu thành nền văn hóa Việt Nam tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc.” .

Thủ tướng yêu cầu:

Huy động nguồn lực, sự tham gia của: Cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện và tổ chức thực hiện: Bài bản, chắc chắn, linh họat, quyết liệt.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo: Đầu tư nguồn lực cả tài chính và nhân lực cho chuyển đổi số.

Tập trung xây dựng thể chế để tháo gỡ các nút thắt, khơi thông cho sự phát triển.

Các nền tảng số phong phú, toàn diện, tiện ích; Cơ sở dữ liệu phải “Đúng – Đủ - Sạch”./.

Nguyễn Học

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2372
Trước & đúng hạn: 2372
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/11/2023 19:15:42)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG MINH TÂN  - THỊ XÃ KINH MÔN
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Trọng Úy 
Phó Ban biên tập: Trần Duy Tráng 
Địa chỉ: Phường Minh Tân - thị xã Kinh Môn - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 02203821292
Email: UBNDphuongminhtan@.gmail.com......

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0